• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

Contact us

 • Contacts

  Head Office : No.14, Payam St., Ershad Blvd., Mashhad,  Iran
  Postal Code: 9185835534

  Phone:+985137684091 -6 , +985137007000

  Fax: +985137688868

  P.O.Box: 91775-1569 Mashhad - Iran

  ........

  Tehran Office:
  Address: No.3, Arshad St. ,Dovvom Sharghi St. ,Mordad St. ,Golha Square ,Doctor Fatemi St. Tehran ,Iran

  Postal Code: 1413983983941

  Phone: +982188332688

  Fax: +982188332689

 • Download Catalog
   There is no record to show.
 • Employment

  Career

  *FullName:
  *BirthDate:
  *Gender:
  *Marital Status:
  *Last degree:
  University:
  Major:
  Experiences:
  *Email:
  *Location:
  *Address:
  Phone:
  Description:
  Upload Resume
  Security Code:
 • Critics and Suggestions

  Opinion

  *Full Name
  *Email
  Description
  Security Code:

Ashkhaneh Office

Phone:
Address:

Zahedan Office

Phone:
Address:

Esfarayen Office

Phone:
Address:

BandarAbbs Office

Phone:
Address:

Zabol Office

Phone:
Address:Daneshgah Avenue,47 Street,No 10

Ahvaz Office

Phone:
Address:KianPars Av,East 17 Street,NO 78

Eghlid Office

Phone:
Address: Eghlid,Imam Hasan Street,Hafez Street

Bushehr Office

Phone:
Address:Residential Area BenMane,No 505,Floor 2

Hashjin Office

Phone:
Address:Hashjin, Hashemi nejad Street,Ground Floor,No 3239

KordKuy Office

Phone:
Address:Opposit Labour and Social Welfare,Heidari building

Nairiz Office

Phone:
Address:Nairiz,Niroo Entezami Street

Shahrood Office

Phone:
Address:Shahrood,Golha Residential Area ,Pamchal Street

Torbat Jam Office

Phone:
Address:Torbat-e Jam, Bahar Street, No. 33, second floor

Rasht Office

Phone:
Address: Rasht,ChemarSara Street,DeadEnd Behnam,Nomber 64

Sari Office

Phone:
Address:Sari, Vali Asr Square (Caspian), Sari Kenar boulevard, street Tariq, No. 8

Kashan Office

Phone:
Address:Shahed street, Yasser street, dead-end first, second floor, No. 84

Shiraz Office

Phone:
Address:Shiraz, Eram Blvd., 17th Street, the first street on the left, No. 224

Gorgan Office

Phone:
Address:Gorgan,Vali asr ST,Edalat 29,Number 43

Tehran Office

Phone:
Address:No.3, Arshad St. ,Dovvom Sharghi St. ,Mordad St. ,Golha Square ,Doctor Fatemi St

Mashhad Office

Phone:
Address:No.14, Payam St., Ershad Blvd., Mashhad, Iran