• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

سد Vedi ارمنستان

سد Vedi ارمنستان

نام پروژه: سد Vedi ارمنستان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد سازی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 55 کیلومتری جنوب شرقی ایروان (پایتخت ارمنستان)

کارفرما: شرکت ساهاکیان شین (ارمنستان)

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: طراحی تفصیلی

هدف از اجرای پروژه: آبیاری اراضی کشاورزی در مناطق ودی و آرارات

مشخصات پروژه: سد خاکی با ارتفاع 85 متر از روی سنگ پی با حجم مخزن 29/4 میلیون مترمکعب

نوع سد : خاکی سنگریزه ای با هسته رسی (خارج از بستر)

حداکثر ارتفاع سد: 85 متر از پی

طول تاج سد:500 متر

حجم مخزن: 29/4 m.c.m

نوع سر ریز: اوجی آزاد با سامانه استهلاک انرژی پرتابه جامی شکل

دبی سیلاب طراحی :85 متر مکعب بر ثانیه

وضعیت پروژه : در حال اجرا