• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

سد بتني وزني و تونل انتقال آب كمايستان

سد بتني وزني و تونل انتقال آب كمايستان

نام پروژه: سد بتني وزني و تونل انتقال آب كمايستان

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: مدیریت منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 100 كيلومتري شمال غربي سبزوار در دامنه جنوبي حوضه آبريز دشت جوين

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان رضوي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : بازنگري مرحله طراحي، نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: كشاورزي، كنترل سيلاب
نوع سد: بتني وزني
ارتفاع از بستر رودخانه: m 28
طول تاج: m 84
نوع پي: سنگي كنگلومرا
حجم مخزن در تراز نرمال: MCM 4/1
حجم آب تنظيم شده سالانه: MCM 6/6
نوع سرريز: ريزشي با پرتاب جامي شكل روي بدنه
دبي سيلاب طراحي: هزار ساله ، m3/sec 266
نوع و ظرفيت سيستم انحراف: لوله به قطر mm 1000
طول تونل آبگيري: m 1000
ظرفيت سيستم آبگيري: m3/sec 5/1
تاريخ شروع بهره برداري: 1384