• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

سـد و نيروگاه پير تقي در حوضه قزل اوزن

سـد و نيروگاه پير تقي در حوضه قزل اوزن

نام پروژه: سـد و نيروگاه پير تقي در حوضه قزل اوزن

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد سازی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: در 70 كيلومتري شهرستان ميانه

کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: مطالعات  مرحله اول
هدف اجراي طرح: توليد انرژي برقابي
نام رودخانه: قزل اوزن
نوع سد : سد بتنی دو قوسی
حداکثر ارتفاع سد از پي: m 160
طول تاج: m 230
حجم آورد ساليانه: 2265 ميليون متر مكعب
حجم تنظيم سالانه مخزن: 1680 ميليون متر مكعب
ظرفيت نصب:  Mwمگاوات 160
انرژي کل ساليانه: (Gw/h)گیگاوات بر ساعت 444
نوع نيروگاه: رو زميني
تعداد واحدها: 2 عدد
نوع توربين: فرانسيس
دوره مطالعات: در دست مطالعه از سال 1386