• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح سد مخزني شيرين دره بجنورد

طرح سد مخزني شيرين دره بجنورد

نام پروژه: طرح سد مخزني شيرين دره بجنورد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: مدیریت منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 65 کیلومتری شمال غربی شهرستان بجنورد بر روی رودخانه شیرین دره از سر شاخه های اترک

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان شمالي

توضیحات پروژه:

 نوع خدمات : مطالعه و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: کنترل سیلاب و تأمین آب كشاورزي، شرب، صنعت
نوع سد: خاكي با هسته رسي
حداکثر ا
رتفاع از بستر رودخانه: m 63
طول تاج: m 483
حجم بدنه سد: MCM 3/25
حجم مخزن سد در تراز نرمال: MCM 91/5
حجم آب تنظيم شده سالانه: MCM 65/8
نوع سرريز: اوجي دريچه دار
دبي سيلاب طراحي: m3/sec 1500
نوع و ظرفيت سيستم انحراف: تونل انحراف به قطر داخلي m 6 و طول m 310، ظرفيت انحراف m3/sec 303
دبي طراحي تخليه كننده تحتاني: حداكثر m3/sec 26/7 در تراز نرمال
وضعيت پروژه: در دست بهره برداري از سال 1384