• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

طرح سد مخزني بيدواز اسفراين

طرح سد مخزني بيدواز اسفراين

نام پروژه: طرح سد مخزني بيدواز اسفراين

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: مدیریت منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 20 كيلومتري شمال شرق شهر اسفراين

کارفرما: شركت سهامي آب منطقه اي خراسان شمالي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعه ، طراحی و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: تأمین آب شرب، صنعت، کشاورزی و کنترل سیلاب
نوع سد: خاكي، سنگريزه اي با هسته رسي مايل
ارتفاع از بستر رودخانه: m 5/66
طول تاج: m 104
حجم بدنه سد: MCM 2/1
حجم سد در تراز نرمال: MCM 9/52
نوع سرريز: آزاد با آستانه مكزيكي
دبي سيلاب طراحي: هزار ساله، m3/sec 710
نوع و ظرفيت سيستم انحراف: تونل با قطر m 7/3 و طول m 301 با ظرفيت انتقال m3/sec 290 مي باشد. حجم آب تنظيم شده سالانه: MCM 3/39
نوع و ظرفیت تخليه كننده تحتاني:برج آبگیر و تونل انتقال با ظرفیت  m3/sec 5/20
وضعيت پروژه: در دست بهره برداري از سال 1383