• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح سد مخزني قردانلو

طرح سد مخزني قردانلو

نام پروژه: طرح سد مخزني قردانلو

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: مدیریت منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 25 كيلومتري شمال غرب بجنورد بر روي رودخانه اترك

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان شمالي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : شناسايي و امكان سنجي
هدف اجراي طرح: تأمين آب صنعت
نوع سد: خاكي با هسته رسي قائم
ارتفاع از بستر رودخانه: m 2/34
طول تاج: m 236
نوع پي: m 60 آبرفت و سنگ پي آهك
نوع سرريز: سرریز آزاد واقع در جناح راست
حجم بدنه سد: m3 7/1 ميليون
حجم مخزن در تراز نرمال: MCM 38
حجم آورد سالانه در محل سد: MCM 7/35
حجم آب تنظيم شده سالانه: MCM 4/11
تاريخ شروع مطالعات: 1385
وضعيت پروژه: انتهاي مطالعات مرحله اول