• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح سد مخزني كسيليان

طرح سد مخزني كسيليان

نام پروژه: طرح سد مخزني كسيليان

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: مدیریت منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان مازندران، منطقه سوادكوه

کارفرما: شركت آب منطقه اي مازندران

توضیحات پروژه:

 نوع خدمات : شناسايي، امكان سنجي و طراحي
هدف اجراي طرح: كشاورزي، شرب
نوع سد: سنگريزه اي با رويه بتني
ارتفاع از بستر رودخانه: m 127
طول تاج: m 490
عرض تاج: m 10
نوع پي: كنگلومرا با بين لايه هاي سيلتستون و ماسه سنگ
حجم بدنه سد:  MCM 5/3
حجم مخزن در تراز نرمال: MCM 120
حجم آب تنظيم شده سالانه: MCM 250
نوع سرريز: آزاد مكزيكي
دبي سيلاب طراحي: ده هزار ساله، m3/sec 1294
نوع و ظرفيت سيستم انحراف: تونل m3/sec 250 و ارتفاع فرازبند m 25
دبي طراحي تخليه كننده تحتاني: m3/sec 65
وضعيت پروژه: خاتمه مطالعات امكان يابي