• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

طرح شبكه آبياري سد شهيد يعقوبي

طرح شبكه آبياري سد شهيد يعقوبي

نام پروژه: طرح شبكه آبياري سد شهيد يعقوبي

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبیاری و زهکشی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهرستان تربت حيدريه

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات :  طراحي و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح  : توزيع آب كشاورزي
منبع تأمين آب: MCM/yr 23 از سد شهيد يعقوبي
گياهان الگوي كشت: گندم - جو - چغندر قند- حبوبات - صيفي جات -علوفه - زيره و زعفران
حداكثر ظرفيت لوله يا كانال اصلي: m3/sec 6
مساحت ناخالص شبكه : ha 6200
نوع شبكه آبياري : تحت فشار
طول كل شبكه: درجه 1= Km 12 ، درجه 2= Km 60