• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح آبرسانی به عسلويه

طرح آبرسانی به عسلويه

نام پروژه: طرح آبرسانی به عسلويه

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: پارس عسلویه

کارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

توضیحات پروژه:

طرح آبرسانی به عسلويه
كارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس
نوع خدمات : طراحی، تدارک کالا و اجرا بصورت EPC
هدف طرح: تامين آب منطقه بيدخون و محدوده منطقه ويژه
اجزاء طرح: خط انتقال، ايستگاه پمپاژ، مخازن و شبکه توزيع
          الف: خط انتقال
                        مسير خط انتقال: 27 کيلومتر
                        جنس لوله: فولادی و پلی اتيلن
                        قطر لوله: فولادی mm 500  پلی اتيلن mm 630
                        دبی انتقالی: m3/day 30000
                        منبع تامين آب: دو ايستگاه آب شيرين کن
                        پوشش داخلی: زينگا
                        پوشش خارجی: پرايمر به همراه پشم شيشه
                        نحوه انتقال: پمپاژ
          ب: شبکه توزيع
                        مسير خط انتقال: Km 38
                        جنس لوله: پلی اتيلن
                        قطر لوله: پلی اتيلن mm 125 الی mm 900
          ج: ايستگاه پمپاژ
                        نوع پمپاژ: دو مرحله ای– سيستم باز
                        دبی پمپاژ: ايستگاه پمپاژ شماره يک m3/day 10000   ايستگاه پمپاژ شماره دوm3/day 30000
                        ارتفاع پمپاژ: ايستگاه پمپاژ شماره يک m 18 ايستگاه پمپاژ شماره دو m 210
                        تعداد کل پمپها: ايستگاه پمپاژ شماره يک 38 عدد  ايستگاه پمپاژ شماره دو  4 عدد
          د: مخازن
                        حجم مخزن: در شبکه توزيع m3 15000 در خط انتقال دو عدد مخزن m3 10000
                        کاربرد مخازن: مخزن سرويس و تعادل
                        تعداد مخازن: 4 عدد
تاريخ شروع بهره برداری : 1387