• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

طرح آبرساني كوتاه مدت مشهد

طرح آبرساني كوتاه مدت مشهد

نام پروژه: طرح آبرساني كوتاه مدت مشهد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: مناطق سوران، كورده، خيج و جمعاب واقع در دشت مشهد

کارفرما: شركت سهامي آب منطقه اي خراسان

توضیحات پروژه:

منبع تأمين آب: 35 حلقه چاه مناطق سوران، كورده، خيج و جمعاب واقع در دشت مشهد
قطر لوله خطوط جمع آوري: mm 100 تا 500
قطر لوله انتقال: mm 800 تا 1200
طول خطوط جمع آوري: Km 5/52
طول خطوط انتقال: Km 46
كل دبي انتقالي: lit/sec 1417
نحوه انتقال: ثقلي
جنس لوله: چدن داكتيل و فولادي
پوشش داخلي لوله فولادي: اپوكسي
پوشش خارجي لوله فولادي: ايزولاسيون گرم
حجم مخازن جمع آوري و سرويس: m3 28000
وضعيت پروژه: در دست بهره برداري