• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نقشه برداري خط انتقال مس سونگون

نقشه برداري خط انتقال مس سونگون

نام پروژه: نقشه برداري خط انتقال مس سونگون

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: آذربايجان شرقي- وزرقان منطقه

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران- شركت ملي صنايع مس ايران- طرح مس سونگون

توضیحات پروژه:

هدف طرح : ايجاد كارخانه تغليظ مس و بهره برداري از معدن  مس سونگون
نوع عمليات : تهيه نقشه هاي توپوگرافي در مقياس 1/1000 و 1/500
وضعيت منطقه : كوهستاني- كوهستاني سخت
عمليات نقشه برداري انجام شده:
              تهيه نقشه توپوگرافي از مسير خط انتقال آب خام سد ستارخان اهر به محل معدن مس سونگون با باند متوسط 175 متر بطور تقريبي 50 كيلومتر.
              تهيه نقشه توپوگرافي از محل سد باطله روستاي زرنكاب (آيت كندي) و مناطق چهارگانه در مقياس 1/500 به مساحت كلي 250 هكتار.
             تهيه نقشه توپوگرافي از مسير جاده هاي دفع پساب وكانالهاي زهكش جناح چپ و راست سد باطله در مقياس 1/500 بطول تقريبي 25 كيلو متر.                    تعيين موقعيت تعداد 60 ايستگاه اصلي توسط گيرنده هاي ماهواره اي دو فركانسه.