• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند

تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند

نام پروژه: تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: تصفیه خانه آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: حاشيه ارتفاعات باقران و جنوب شهر بيرجند

کارفرما: شركت آب منطقه ای خراسان جنوبی

توضیحات پروژه:

هدف اجراي طرح: تصفيه آب به منظور تأمين بخشي از نيازهاي آب شهر بيرجند با محوريت حذف فلزات سنگين و سختی
نوع خدمات :  مطالعات و نظارت بر اجرا
ظرفیت فعلی : 640lit/sec
 ظرفيت نهايي:  1000lit/sec
محل تأمين آب: منابع آب زير زمينی دشت های علی آباد ، مرک و رکات
روش تصفيه: در این تصفیه خانه روش های نوین تصفیه آب راکتوردانه ای و روش اسمز معکوس بصورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است
مساحت تصفيه خانه:5ha
وضعیت پروژه: در حال بهره برداری