• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

تصفيه خانه پنجم آب شرب شهر تهران

تصفيه خانه پنجم آب شرب شهر تهران

نام پروژه: تصفيه خانه پنجم آب شرب شهر تهران

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: تصفیه خانه آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: منطقه سوهانک, مجاور جاده تهران-لشکرک

کارفرما: شركت آب و فاضلاب استان تهران

توضیحات پروژه:

هدف اجراي طرح: تصفيه آب به منظور تامين بخشي از نيازهاي شرب  شهر تهران
نوع خدمات :  مطالعات و بر اجرا
ظرفيت نهايي: 7/5m3/sec  
محل تامين آب: سدهای لار و لتيان
نحوه انتقال آب: لوله وتونل قوچك
روش تصفيه: كلرزني اوليه، انعقاد، تجمع و زلال سازي به روش پولساتور،صافسازي با استفاده از فيلترهاي آكازور V دوطرفه ته نشيني، كلرزني ثانويه
مساحت تصفيه خانه: 12ha
وضعیت پروژه: در حال بهره برداری