• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

پایش کمی و کیفی منابع آب نامتعارف استان گلستان

پایش کمی و کیفی منابع آب نامتعارف استان گلستان

نام پروژه: پایش کمی و کیفی منابع آب نامتعارف استان گلستان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: ژئوتکنیک و محیط زیست

تاریخ شروع: 1396/04/01

تاریخ اتمام: 1397/04/01

مکان انجام: استان گلستان

کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان گلستان

توضیحات پروژه:

هدف طرح: شناخت امکان سنجی تأمین آب کشاورزی و صنعت از منابع آب شور و نامتعارف استان گلستان

نوع عملیات: نمونه برداری آب و پساب و انجام آزمایشات شیمیایی، میکروبی و فلزات سنگین برروی نمونه های برداشت شده از 12 ایستگاه منتخب زهکش کشاورزی و تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای بندر ترکمن,بندر گز و کردکوی