• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نقشه برداري 35 روستاي استان خراسان

نقشه برداري 35 روستاي استان خراسان

نام پروژه: نقشه برداري 35 روستاي استان خراسان

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان-تعداد حدود 35 روستا در سطح استان با نام هاي اركان، ابدال آباد، بقمچ، تيرگان، چرمه، زرقان و .... در شمال خراسان و روستاهاي كلات، سبك فولاد، تازه قلعه، كرغند، طرق، نسر، برزنون، اسلام

کارفرما: شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان

توضیحات پروژه:

هدف طرح : جمع آوري و دفع فاضلاب روستايي و ايجاد تصفيه خانه فاضلاب و تامين بهداشت روستا
نوع عمليات : تهيه نقشه بلوكي نيمه شهري و تهيه نقشه عرصه و اعيان به مساحت تقريبي 1100 هكتار در مقياس 1/2000
وضعيت منطقه : تپه ماهور– كوهستاني–  كوهستاني سخت
عمليات نقشه برداري انجام شده : برداشت بلوكي نيمه شهري از روستا و تهيه نقشه هاي آن و نيز تهيه نقشه هاي عرصه واعيان تعدادي از روستاها به مساحت تقريبي 1070 هكتار