• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نقشه برداري و تهيه نقشه کاداستر رودخانه اترک در محدوده شهرستان مانه و سملقان

نقشه برداري و تهيه نقشه کاداستر رودخانه اترک در محدوده شهرستان مانه و سملقان

نام پروژه: نقشه برداري و تهيه نقشه کاداستر رودخانه اترک در محدوده شهرستان مانه و سملقان

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهرستان مانه و سملقان - بجنورد

کارفرما: شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي

توضیحات پروژه:

هدف طرح : نقشه برداري به منظور مطالعات آبرساني
نوع عمليات :
            - تهيه نقشه 1:2000 به روش مستقيم زميني با منحني تراز 1 متر
            - تهيه نقشه 1:2000 کاداستر غير شهري به روش مستقيم زميني
وضعيت منطقه : دشت ، تپه ماهور ، کوهستان و کوهستان سخت
حجم عمليات : 2311 هکتار توپوگرافي و 2585 هکتار کاداستر