• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نقشه برداري و تهيه نقشه توپوگرافي و پروفيل طولي و عرضي از حريم و بستر رودخانه هاي حوزه مركزي و قره قوم و انجام مطالعات فرسايش كناره رودخانه و كاربري اراضي با استفاده از GIS و سنجش از راه دور

نقشه برداري و تهيه نقشه توپوگرافي و پروفيل طولي و عرضي از حريم و بستر رودخانه هاي حوزه مركزي و قره قوم و انجام مطالعات فرسايش كناره رودخانه و كاربري اراضي با استفاده از GIS و سنجش از راه دور

نام پروژه: نقشه برداري و تهيه نقشه توپوگرافي و پروفيل طولي و عرضي از حريم و بستر رودخانه هاي حوزه مركزي و قره قوم و انجام مطالعات فرسايش كناره رودخانه و كاربري اراضي با استفاده از GIS و سنجش از راه دور

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: ساماندهي سيلابهاي منطقه و طراحي ديوار ساحلي براي رودخانه هاي مورد نظر

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان

توضیحات پروژه:

نوع عمليات: تهيه نقشه توپوگرافي در مقياس 1000/1- تهيه مقاطع عرضي و طولي
وضعيت منطقه: تپه ماهور- كوهستاني- كوهستاني سخت
عمليات نقشه برداري انجام شده: تهيه نقشه هاي توپوگرافي در مقياس  1/1000 از رودخانه هاي درونگر درگز به طول تقريبي Km 50
- مسير
كال طرق مشهد بطول تقريبي Km 23
- رودخانه شش تراز كاشمر
  بطول تقريبي Km 16
- رودخانه شصت در تربت حيدريه به طول تقريبي
 Km 12
- رودخانه ششتمد سبزوار به طول تقريبي Km 33
تهيه مقاطع عرضی بر روی مسير رودخانه های ذکر شده