• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نقشه برداري سدخاكي و سد آبگير مجتمع مس سرچشمه

نقشه برداري سدخاكي و سد آبگير مجتمع مس سرچشمه

نام پروژه: نقشه برداري سدخاكي و سد آبگير مجتمع مس سرچشمه

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان كرمان – 35 كيلومتري شهر رفسنجان بطرف شهر بابك

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران- شركت ملي صنايع مس ايران – مجتمع مس سرچشمه

توضیحات پروژه:

هدف طرح: افزايش حجم رسوبگيري سد رسوبگير و استحصال آب خام  براي كارخانه مس سرچشمه
نوع عمليات: تهيه نقشه هاي توپوگرافي در مقياس 1/1000 و 1/500
وضعيت منطقه: كوهستاني و كوهستاني سخت
مساحت : حدود 3500 هکتار