• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات كنترل پايداري سدهاي بتني قوسي طرق، كارده و بارزو

مطالعات كنترل پايداري سدهاي بتني قوسي طرق، كارده و بارزو

نام پروژه: مطالعات كنترل پايداري سدهاي بتني قوسي طرق، كارده و بارزو

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: سدهای کارده در فاصله 40 کيلومتری شمال و سد طرق در فاصله 20 کيلومتری شرق شهر مشهد- سد شيروان در فاصله 25 کيلومتری شمال شهر شيروان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : انجام مطالعات کنترل و پايداری سدهای بتنی و قوسی طرق کارده و بارزو
هدف : انجام مطالعات ارزيابی ايمنی و کنترل پايداری و ارايه طرح قرائت خودکار از دور ADAS سدهای بتنی قوسی طرق - کارده و شيروان
همکار خارجی : شرکت هيدروکِبِک - کانادا
تاريخ شروع مطالعات : 1382
وضعيت پروژه : خاتمه مطالعات
تاريخ خاتمه مطالعات : 1388