• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات مرحله شناخت طرح تامين آب از منابع خارجي شرق كشور تامين و انتقال آب از تاجيكستان از طريق افغانستان به جمهوري اسلامي ايران

مطالعات مرحله شناخت طرح تامين آب از منابع خارجي شرق كشور تامين و انتقال آب از تاجيكستان از طريق افغانستان به جمهوري اسلامي ايران

نام پروژه: مطالعات مرحله شناخت طرح تامين آب از منابع خارجي شرق كشور تامين و انتقال آب از تاجيكستان از طريق افغانستان به جمهوري اسلامي ايران

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شمال افعانستان، جنوب تاجیکستان و شرق ایران

کارفرما: شركت سهامی آب منطقه اي خراسان رضوي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: شناسایی
موضوع طرح: انجام یک مطالعات همه جانبه برای امکان سنجی انتقال آب از رودخانه آمودریا به ایران
محورهاي مطالعات:
    1-    اقدامات عمومی و مديريتي
   2-   مطالعات پایه: شامل فیزیوگرافی و تهیه نقشه های پایه، هواشناسی و هیدرولوژی، اجتماعی- اقتصادی، نیازهای آبی، کشاورزی و مصارف آب و ارائه        سیمای منابع و مصارف آب
   3-   مطالعات هیدروژئوپلتیک و محيط زيست: شامل بررسی رژیم های حقوقی و محيط زيستي و ارائه بهترین مدل  اجرایی حقوقی- محيط زيستي برای          برداشت و تامین آب از آمودریا
   4-    مطالعات فنی: شامل طراحی کلی گزینه ها، زمین شناسی مهندسی طرح
   5-   راهکارهای اجرایی برای ادامه مطالعات و اجرای طرح: شامل طرح مدل مالی – حقوقی مناسب برای اجرای طرح و  ارائه برنامه عمل (Action Plan)        برای ادامه روند طرح و اجرای پروژه
ابعاد اجرايي اوليه طرح: اجراي سد انحرافي و سازه آبگيري از مبداء ، احداث خط انتقال به طول 800 كيلومتر داراي سه لوله فولادي به قطر 2500 ميليمتر ، احداث ايستگاههاي پمپاژ، مخازن و سازه هاي تقاطعي مورد نياز در مسير.
تاریخ شروع مطالعات: شهریور 1393
تاریخ اتمام پروژه طبق زمانبندی: اسفند 1394