• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات مديريت پوياي شبكه توزيـع آب شهر مشهد

مطالعات مديريت پوياي شبكه توزيـع آب شهر مشهد

نام پروژه: مطالعات مديريت پوياي شبكه توزيـع آب شهر مشهد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهر مشهد

کارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : امكان يابي
منطقه پايلوت مطالعات: منطقه 3 و 4 آب و فاضلاب مشهد
هدف اجراي طرح : تهيه مدل كامپيوتري كاليبره شده شبكه توزيع آب شهر مشهد
تعداد مشتركين: 48 هزار مشترك
قطر لوله ها: 65 تا 1000 ميليمتر
مساحت ناحيه: 2660 هكتار
هدف مطالعات: هدف از انجام مطالعات پوياي شبكه هاي آب شهري، بهره برداري ديناميك از شبكه هاي توزيع، استفاده از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري و تجهيزات جديد براي كاهش و كنترل تلفات آب، مديريت لحظه اي شبكه، شناخت كامل شرايط هيدروليكي  شبكه و دست يافتن به مدل كامپيوتري كاليبره شده با شرايط شبكه مي باشد.
دست آوردهاي مطالعات مديريت پويا در پايلوت شهر مشهد:
           1- شناسايي نقاط پرفشار شبكه
           2- شناسايي تاسيسات معيوب شبكه
           3- ارائه راهكارهاي بهينه مديريت فشار در شبكه
           4- بهره برداري بهينه از شبكه موجود با انجام مانور بر روي تاسيسات موجود
           5- ارائه برنامه ي توسعه شبكه در مقاطع 5 ساله با ارائه برنامه زمانبندی اجراي طرح ها
           
           6- مدل سازي كيفي
تاريخ شروع بهره برداری : 1383