• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر نطنز

مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر نطنز

نام پروژه: مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر نطنز

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان اصفهان – شهرنطنز

کارفرما: شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : شناسايي ، امكان يابي (توجيهي)
مشخصات شبكه جمع آوري فاضلاب :
            دوره طرح : ابتدا 1385، انتها 1410
            جمعيت: ابتدا 11000 نفر ، انتها 20000 نفر
            تراكم جمعيتي: ابتدا 46 نفر در هكتار ، انتها 83 نفر در هكتار
            سرانه توليد فاضلاب: ابتدا lit/day 147 ، انتها lit/day 156
            مساحت تحت پوشش شبكه: ha 240
            اقطار لوله در شبكه جمع آوري: mm 300-200 
            طول شبكه جمع آوري : Km 32
            جنس لوله هاي مورد استفاده: پلي اتيلن دوجداره كاروگيت دار، اسپيرال
مشخصات خط انتقال فاضلاب :
            قطر لوله: mm 300
            طول لوله: Km 5/1
            جنس لوله: پلي اتيلن دوجداره كاروگيت دار
            دبي انتقالي: ابتدا lit/sec 11 ، انتها lit/sec 110   
            نحوه انتقال: ثقلي
مشخصات تصفيه خانه فاضلاب :
            نوع فرآيند: لجن فعال – هوادهي ممتد
            ظرفيت طرح: براي انتهاي دوره طرح: m3/day 4000  
            مدولاسيون: يك مدول به ظرفيت  m3/day 4000
            اجزاء طرح: تاسيسات آشغالگيري، دانه گيري، اندازه گيري جريان، حوضچه مقسم، استخرهاي هوادهي، ته نشيني نهايي، حوضچه تغليظ لجن،                        پمپاژ لجن برگشتي و اضافي، تاسيسات گندزدايي (كلرزني)
            مساحت تصفيه خانه: حدود 2 هكتار
تاريخ شروع مطالعات: 1381