• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد

مطالعات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد

نام پروژه: مطالعات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: فاضلاب و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان رضوی- شهر مشهد

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

توضیحات پروژه:

هدف از اجرای طرح: اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد،مدیریت فشار و هوشمند سازی شبکه توزیع

نوع خدمات: مطالعات و طراحی

مشخصات شبکه توزیع آب شرب:

دوره طرح: 25سال

سال انتهای طرح: 1420

جمعیت پیش بینی در سال افق طرح: 4/9میلیون نفر در قالب 22 پهنه فشاری

طول کلاصلاح شبکه توزیع آب: 1100کیلومتر

طول کل توسعه شبکه توزیع آب: 610 کیلومتر

جنس لوله های مورد استفاده: پلی اتیلن، چدن، فولاد

اقطار لوله های مورد استفاده: 100 الی 2000 میلی متر

مخازن ذخیره: طراحی 15 مخزن بتنی زمینی در احجام 5 الی 60 هزار مترمکعب

دوره انجام مطالعات: 1396-1393