• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات اجمالي محيط زيستي نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي محدوده برق منطقه اي خراسان (محدوده استانهاي خراسان شمالي و رضوي

مطالعات اجمالي محيط زيستي نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي محدوده برق منطقه اي خراسان (محدوده استانهاي خراسان شمالي و رضوي

نام پروژه: مطالعات اجمالي محيط زيستي نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي محدوده برق منطقه اي خراسان (محدوده استانهاي خراسان شمالي و رضوي

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: فاضلاب و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان هاي خراسان شمالي و رضوي

کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

توضیحات پروژه:

هدف: امكان سنجي احداث نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي
ابعاد مطالعات:
- شناسايي وضعيت موجود محيط زيست
-  شناخت اجمالي گونه هاي جانوري و گياهي
-  انتخاب گزينه هاي مكاني
-  غربالگري و مقايسه گزينه ها
-  ارزيابي زيست محيطي گزينه ها
-  انتخاب گزينه هاي مناسب
-  ارائه راهكارهاي كاهش اثرات زيست محيطي