• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طـرح تلـه متري و كنـترل از راه دور تأسيسات آبـرساني شـهر تهران

طـرح تلـه متري و كنـترل از راه دور تأسيسات آبـرساني شـهر تهران

نام پروژه: طـرح تلـه متري و كنـترل از راه دور تأسيسات آبـرساني شـهر تهران

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: محدوده شهر تهران

کارفرما: شركت آب و فاضلاب استان تهران

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : طراحي و نظارت بر اجرا
همكار خارجي: شركت MWH انگلستان
هدف اجراي طرح: بهره برداري بهينه از تأسيسات آبرساني  شهر تهران
تعداد سايتها: 120 سايت شامل سايت مخازن، تلمبه خانه ها، تصفيه خانه ها، سدها و ايستگاه هاي پمپاژ
توسعه طرح در مراحل بعدي:
الف– تحت كنترل قراردادن تعداد 400 حلقه چاه
ب– تحت كنترل قراردادن 4000 نقطه عملياتي در سطح شبکه توزيع
تعداد كل سيگنالهاي ورودي/خروجي: 11600 سيگنال
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ: 38
تعداد مخازن: 32+ سدهاي لار و لتيان
تعداد تصفيه خانه ها: 8
واحد كنترل: PLC
سيستم ارتباطي: راديويي
وضعيت پروژه: درحال اجرا