• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح مطالعات مرحله اول ، تأمین ، انتقال و تصفیه آب شرب شهرهای بهشهر، نکاء و گلوگاه

طرح مطالعات مرحله اول ، تأمین ، انتقال و تصفیه آب شرب شهرهای بهشهر، نکاء و گلوگاه

نام پروژه: طرح مطالعات مرحله اول ، تأمین ، انتقال و تصفیه آب شرب شهرهای بهشهر، نکاء و گلوگاه

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شرق شهر بهشهر و جنوب روستای ساروم

کارفرما: شرکت آب منطقه ایی استان مازندران

توضیحات پروژه:

هدف اجرای طرح : تصفیه 5/2 متر مکعب بر ثانیه آب تصفیه شده و انتقال آن به شهرهای بهشهر، نکاء و گلوگاه

-  بخش تصفیه خانه
ظرفیت نهایی : 5/2 متر مکعب بر ثانیه
محل تأمین آب : سد گلورد
روش تصفیه : انعقاد ، تجمع، ته نشینی، فیلتراسیون (پیش تصفیه شامل مراحل هوادهی، آشغالگیرو میکرواسکرین - تصفیه اصلی شامل مراحل زلالساز HRC، فیلتراسیون تند دو لایه و کلرزنی توسط هیپو کلریت سدیم)
ماده منعقد کننده مصرفی : کلروفریک
وضیت پروژه : مطالعات مرحله اول

-  بخش انتقال
طول خط انتقال : حدود 60 کیلومتر
قطر خط لوله : 10 کیلومتر شامل 3 خط، 1500 میلیمتر فولادی و 40 کیلومتر خط GRP ، (بین 700 تا 400 میلیمتر)
دبی انتقالی : حدود ml/s 2
جنس لوله : فولادی و GRP
نحوه انتقال : ثقلی
نوآوری : استفاده از توربین آبی جهت استحصال برق از انرژی آب
ارتفاع پمپاژ : ثقلی
توان برق مصرفی : mv 32
وضعیت پروژه : مطالعات مرحله اول