• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان گلستان

طرح مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان گلستان

نام پروژه: طرح مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان گلستان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 7 کیلومتری شهر مینو دشت و در حاشیه روستای محمد آباد

کارفرما: شرکت آب منطقه ایی استان گلستان

توضیحات پروژه:

هدف اجرای طرح : تصفیه و انتقال 1100 لیتر بر ثانیه آب تصفیه شده به شهر ها و روستاهای نوار مرز استان گلستان

- بخش تصفیه خانه
ظرفیت نهایی : 1100 لیتر بر ثانیه
محل تأمین آب : سد نرماب
روش تصفیه : انعقاد ، تجمع، ته نشینی، فیلتراسیون (پیش تصفیه شامل مراحل هوادهی، آشغالگیرو میکرواسکرین - تصفیه اصلی شامل مراحل زلالساز HRC،فیلتراسیون تند دو لایه و کلرزنی توسط هیپو کلریت سدیم)
 ماده منعقد کننده مصرفی : کلروفریک
وضیت پروژه : مطالعات مرحله اول و دوم
ظرفیت بخش انتقال : 1100 لیتر بر ثانیه
جنس لوله : فولادی و GRP
گستره قطر خطوط : mm 1200- mm 100  : DN
طول خطوط : KM 560
نحوه انتقال : ثقلی – پمپاژ
ارتفاع پمپاژ : مجموع m 3400
تعداد ایستگاههای پمپاژ : 17
کل حجم مخازن مکش و ذخیره : m3 127200
تعداد کل پمپ ها : 34
کل توان برق مصرفی : KW 78000
سیستم مقابله با ضربه : شیر هوا (Air Values)
وضعیت پروژه : در حال مطالعه مرحله اول و دوم