• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب شهر مشهد

طرح شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب شهر مشهد

نام پروژه: طرح شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب شهر مشهد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: فاضلاب و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان رضوي- شهر مشهد

کارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: طراحي و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهرمشهد بمنظور كاهش مشكلات سوء بهداشتي و زيست  محيطي محدوده طرح
مشخصات شبكه جمع آوري فاضلاب:
            دوره طرح: 25 سال
            جمعيت: ابتدا 1463500 نفر، انتها 6845000 نفر.
            تراكم جمعيتي: 400 نفر در هكتار
            سرانه توليد فاضلاب: انتها lit/day 200
            مساحت تحت پوشش شبكه: ha 33408
             اقطار لوله در شبكه جمع آوري: mm 1200 - 200
            طول شبكه جمع آوري: Km 7319
            جنس لوله هاي مورد استفاده: PVC ، GRP ، بتني ساده و مسلح
مشخصات خط انتقال فاضلاب:
            قطر لوله: mm 2000، mm 90×135، mm 60×90
            طول لوله:  حدودKm 32
            جنس لوله: بتني، تخم مرغي
            دبي انتقالي: انتها m3/sec 4، ابتدا m3/sec 1/3
            نحوه انتقال: ثقلي
وضعیت پروژه : در دست بهره برداری