• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر مشهد

طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر مشهد

نام پروژه: طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر مشهد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: سطح شهر مشهد و محدوده اطراف آن

کارفرما: شهرداري مشهد

توضیحات پروژه:

هدف طرح : جمع آوري، هدايت و تخليه روانابهاي سطحي شهر مشهد
سطوح حوضه هاي آبگير : بالغ بر 302 كيلومتر مربع (199 كيلومتر مربع حوضه هاي داخل شهر و 103 كيلومتر مربع حوضه هاي بالادست)
نوع و جنس مسيلها : بدنه مسيلها بطور عمده از ديوارهاي ساحلي از جنس سنگ و كف بتني يا ديوارهاي بتن وزني و كف بتني تشكيل شده است.
طول كل مسيلها : سطح شهر مشهد 120 كيلومتر و مجموع طول كانالهاي طراحي شده داخل شهر 150 كيلومتر در ابعاد مختلف می باشد