• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح جمع آوری و تصفيه فاضلاب روستايی (منطقه 1 کشوری)

طرح جمع آوری و تصفيه فاضلاب روستايی (منطقه 1 کشوری)

نام پروژه: طرح جمع آوری و تصفيه فاضلاب روستايی (منطقه 1 کشوری)

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: فاضلاب و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان های خراسان رضوی،خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران (شامل 28 روستا و مجتمع روستایی)

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کشور

توضیحات پروژه:

مدیریت طرح : مشارکت شرکت پایدار پویش و شرکت بازآب
تأمین کننده مالی : بانک توسعه اسلامی (IDB)
 مشخصات طرح: انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه اجرای تأسیسات شبکه جمع آوری و تصفیه خانه به روش DBO، نظارت بر اجرا (کارگاهی ، عالیه و بهره برداری)
جمعیت تحت پوشش : 56631  نفر
طول لوله گذاری : 370 کیلومتر
دامنه اقطار وجنس لوله: 500-200 میلی متر (PE ، Upvc)
تعداد تصفیه خانه فاضلاب : 20 واحد
فرآیند تصفیه : روش های طبیعی و نیمه مکانیکال
حجم کل فاضلاب تصفیه شده : 3147760 مترمکعب درسال
مبلغ قرارداد : 40 میلیارد ریال