• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح جامع تامین و انتقال آب شرب و صنعت استان های شرق کشور( سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی) از دریای عمان و سایر منابع جانبی

طرح جامع تامین و انتقال آب شرب و صنعت استان های شرق کشور( سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی) از دریای عمان و سایر منابع جانبی

نام پروژه: طرح جامع تامین و انتقال آب شرب و صنعت استان های شرق کشور( سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی) از دریای عمان و سایر منابع جانبی

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع: 1395/12/01

تاریخ اتمام:

مکان انجام:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

توضیحات پروژه:

طول خط انتقال (کیلومتر) : 1500

قطر اسمی خط لوله (میلیمتر) : 2200

ظرفیت نمک زدایی (هزار متر مکعب در روز) : 750

 دبی طراحی (لیتر بر ثانیه ) :8700

حجم آب انتقالی ( میلیون متر مکعب در سال) : 250

    خراسان رضوی :110

    خراسان جنوبی : 70 

    سیستان و بلوچستان : 70

حداکثر ارتفاع مسیر : 2000 متر از سطح دریا