• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح تصفیه خانه آب شرب شهر طبس

طرح تصفیه خانه آب شرب شهر طبس

نام پروژه: طرح تصفیه خانه آب شرب شهر طبس

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: کیلومتر 3 جاده طبس – سد نهرین واقع در شرق شهر طبس

کارفرما: آب منطقه ای یزد

توضیحات پروژه:

هدف از اجرای طرح : تصفیه آب به منظور تأمین آب شرب شهر طبس
 نوع قرارداد : سه عامله (معمولی)ظرفیت تصفیه خانه : lit/sec 200
محل تأمین آب : آب حاصل از رودخانه مرتضی علی که در سد نهرین طبس ذخیره می گردد
روش تصفیه : تصفیه بروش پلساتور و فیلترهای تند شینی و در نهایت کلرزنی ثانویه
مساحت تصفیه خانه : ha 6
مشخصات آب ورودی : کدورت NTU 20 - 10، سختی و PH و مواد جامد محلول در آب در حالت نرمال
ماده شیمیایی مصرفی : کلرو فریک ، آهک و پلی الکترولیت
وضعیت پروژه : اتمام و در حال بهره برداری