• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح تأمین و انتقال آب شرب و صنعت استان های شرق کشور از درياي عمان

طرح تأمین و انتقال آب شرب و صنعت استان های شرق کشور از درياي عمان

نام پروژه: طرح تأمین و انتقال آب شرب و صنعت استان های شرق کشور از درياي عمان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

توضیحات پروژه:

هدف اجرای طرح: تأمین کمبود آب شرب و صنعت مورد نیاز در استانهای شرقی کشور

نوع خدمات: مطالعات مرحله اول طرح جامع تأمین و انتقال آب شرب و صنعت استان های نوار شرق کشور(سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی) از دریای عمان وسایر منابع جانبی

اجزاء مطالعات شامل موارد ذیل می باشد:

       1- مطالعات پایه

       2-مطالعات آبگیر و نمک زدایی

       3-مطالعات خط انتقال و محیط زیست مسیر

       4-مطالعات ارزیابی مالی و اقتصادی و ارائه ساختار مناسب اجرای طرح

       5- مطالعات پدافند غیر عامل

       6-مالعات محیط زیست دریا و خشکی

       7-مطالعات هیدروپلیتیک

 1. وضعیت پروژه: اتمام مطالعات مرحله اول

 

تأسیسات آبگیر و واحد نمک زدایی:

مکان:شرق چابهار/ محدوده روستای زمین

ظرفیت واحد نمک زدایی:800/000متر مکعب در روز

ظرفیت آبگیر:3/5میلیون متر مکعب در روز

تعداد مدول: 8مدول هر کدام با ظرفیت 100/000متر مکعب در روز

تکنولوژی مورد استفاده: پیش تصفیه، اسمز معکوس و تصفیه نهایی

نوع آبگیر: آبگیری از عمق با لوله گذاری در دریا

توان مورد نیاز: هر مدول 20 مگا وات

 1.  

تأمین انرژی:

نیروگاه های محدوده چابهار: 2 واحد نیروگاهی هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات جهت تأمین مصارف نمک زدایی و ایستگاه های پمپاژ ابتدای خط انتقال

نیروگاه های مسیر خط انتقال: 2 واحد نیروگاهی هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات جهت تأمین انرژی مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ مسیر خط انتقال