• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

شبکه آبیاری پایاب سد سومبار

شبکه آبیاری پایاب سد سومبار

نام پروژه: شبکه آبیاری پایاب سد سومبار

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: آبیاری و زهکشی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهرستان رازو جرگان – بخش غلامان

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

توضیحات پروژه:

نوع فعالیت : بازنگری و نظارت بر اجرا
هدف اجرای طرح : جمع آوری و مدیریت سیلاب رودخانه پرسه لو، تأمین آب کشاورزی و زهکشی اراضی
منبع تأمین کننده آب : سد سومبار
مساحت شبکه : 830 هکتار
نوع شبکه آبیاری : خط انتقال و شبکه آبیاری تحت فشار و کم فشار
طول لوله گذاری :  فاز یک 4200 متر - فاز دو  25000 متر-فاز سه 44200 متر
از سال 1392 اجرای شبکه آبیاری سومبار آغاز و تاکنون 30 درصد عملیات پیشرفت فیزیکی داشته است