• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

سد انحرافی شبكه آبياري و زهكشي چمچمال كرمانشاه

سد انحرافی شبكه آبياري و زهكشي چمچمال كرمانشاه

نام پروژه: سد انحرافی شبكه آبياري و زهكشي چمچمال كرمانشاه

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبیاری و زهکشی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شمال شرقي شهر كرمانشاه

کارفرما: شركت آب منطقه اي غرب

توضیحات پروژه:

نوع خدمات :  نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: توزيع آب كشاورزي
منبع تأمين آب: رودخانه گاماسياب و دينور MCM/yr 96  سطحي ، MCM/yr 64 زيرزميني
مساحت ناخالص شبكه: ha 11300
گياهان الگوي كشت: گندم – جو- ذرت - پنبه - گوجه فرنگي- سيفي جات
حداكثر ظرفيت لوله وكانال اصلي: c.m.s 2/2  و 5/2
نوع شبكه آبياري: سطحي
طول كل كانال: درجه1 = Km 52 ، درجه2 = Km 75
طول کانال انتقال: Km 7
طول كل زهكشها: درجه1 = Km 24 ، درجه2 = Km 71
وضعیت پروژه : در حال بهره برداری