• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

توسعه و تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهر بجنورد

توسعه و تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهر بجنورد

نام پروژه: توسعه و تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهر بجنورد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: فاضلاب و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان شمالي– شهر بجنورد

کارفرما: شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعات مرحله اول و دوم, نظارت بر اجرا
دوره طرح: ابتدا 1385، انتها 1410
جمعيت: ابتدا 178000 نفر، انتها 219208 نفر
تراكم جمعيتي: ابتدا 71/5 نفر در هكتار، انتها 88/6 نفر در هكتار
سرانه توليد فاضلاب: ابتدا lit/day 154 ، انتها lit/day 180
مساحت تحت پوشش شبكه (مطالعات امكان يابي): ha 2500 
اقطار لوله در شبكه جمع آوري (مطالعات امكان يابي): mm 200-1000
طول شبكه جمع آوري (توسعه): Km 390
جنس لوله هاي مورد استفاده: پلي اتيلن دوجداره كاروگيت دار
مشخصات طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب :
نوع فرایند: لجن فعال-هوادهی گسترده قابل ارتقا به لجن فعال اختلاط کامل با قابلیت حذف نیترات در طی دو دوره بهره برداری مستقل 5 ساله (1390-1385)
و 20 ساله (1420-1390)      

ظرفیت طرح: ساخت یک مدول 12000 متر مکعبی لجن فعال, هوادهی گسترده جهت رفع نیاز 5 سال ابتدای دوره طرح (1390-1385) و ارتقا آن به فرایند اختلاط کامل تا ظرفیت 38500 m3/day جهت توسعه نهایی تصفیه خانه مذکور تا سال انتهای دوره طرح

مدولاسیون : کل ظرفیت تصفیه خانه در قالب یک مدول و با شرایط قابلیت ارتقا برای نیازهای آتی طرح در نظر گرفته شده است

اجزا طرح : تاسیسات پیش تصفیه ( آشغالگیری, دانه گیری), اندازه گیری جریان, انتخابگر بیولوژیکی (سلکتور), استخرهای هوادهی و ته نشینی, ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی و مازاد, تاسیسات آبگیری مکانیکی لجن, هاضم بی هوازی و تاسیسات گندزدایی(پرکلرین)

تاریخ شروع مطالعات: 1380

تاریخ شروع بهره برداری: 1390