• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه

تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه

نام پروژه: تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: فاضلاب و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان شمالی-شهر آشخانه

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : امکان یابی, طراحی و نظارت بر اجرا

دوره طرح : ابتدا 1390, انتها 1415

جمعیت : ایتدا 21700 نفر, انتها 50000 نفر

طول کل شبکه جمع آوری :75 کیلومتر

جنس لوله های مورد استفاده: پلی اتیلن دو جداره کاروگیت دار

مشخصات طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب :

فرایند تصفیه : لجن فعال از نوع هوادهی گسترده با قابلیت حذف فسفر ونیترات به ظرفیت 8309 متر مکعب در شبانه روز و با جمعیت تحت پوشش معادل 50666 نفر

وضعیت پروژه : تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ و  16 کیلومتری از شبکه جمع آوری فاضلاب در دست بهره برداری