• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تصفیه خانه آب شهرهای سیستان

تصفیه خانه آب شهرهای سیستان

نام پروژه: تصفیه خانه آب شهرهای سیستان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: ساحل غربی چاه نيمه شماره 3

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعات مرحله اول, مرحله دوم, نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرا
هدف طرح: تصفیه آب مورد نیاز شهرهای سیستان
ظرفیت تصفیه خانه:2050 lit/sec
روش تصفیه: انعقاد, تجمع, ته نشینی, استفاده از روش پولساتوری و صافسازی (فیلتراسیون ثقلی)
فرایند گندزدایی: کلرزنی اولیه و نهایی
مواد منعقد کننده مورد استفاده: پلی آلمینیوم کلراید, پلی الکترولیت آهک (جهت تنظیم PH)
تاریخ شروع بهره برداری : سال 1392