• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

برداشت نقطه ای (x,y,z) حوضچه های آب و منهول های فاضلاب و ترسیم شبکه آب و فاضلاب در محدوده های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد

برداشت نقطه ای (x,y,z) حوضچه های آب و منهول های فاضلاب و ترسیم شبکه آب و فاضلاب در محدوده های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد

نام پروژه: برداشت نقطه ای (x,y,z) حوضچه های آب و منهول های فاضلاب و ترسیم شبکه آب و فاضلاب در محدوده های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان رضوی،مشهد

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

توضیحات پروژه:

مشخصات:

برداشت نقطه ای طول جغرافیایی ،عرض جغرافیایی و ارتفاع (x,y,z) حوضچه های آب و منهول های فاضلاب به تعداد حدودی 70000 عدد به روش RTK و ترسیم شبکه آب و فاضلاب بر اساس داده های برداشت شده با روش RTK در محدوده های تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد و ثبت داده ای برداشت شده در سیستم جامع بهره برداری و تبدیل به GEODATABASE به نحوی که کد تاسیس موجود در سیستم جامع بهره برداری مربوط به هر منهول یا حوضچه، در GIS ثبت گردد.