s
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

 • A : پروژه های در دست انجام
 • B : پروژه های انجام شده
 • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
61 جاده جايگزين در محدوده سد دوستي (محور صالح آباد به سرخس) آبیاری و زهکشی محور صالح آباد به سرخس B
62 جاده خـط انتقال آب از سـد دوستي به مشهد آبیاری و زهکشی سد دوستی-سرخس B
63 نظارت عاليه و كارگاهي راههاي روستائي سراوان- استان سيستان وبلوچستان آبیاری و زهکشی سراوان- استان سيستان وبلوچستان B
64 مطالعات مرحله اول و دوم پل جورانگرم - استان سيستان و بلوچستان آبیاری و زهکشی استان سيستان و بلوچستان B
65 جاده جايگزين در سد درونگر (محور قوچان - درگز) آبیاری و زهکشی محور قوچان - درگز B
66 طرح شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر بجنورد فاضلاب و محیط زیست استان خراسان شمالي– شهر بجنورد B
67 توسعه و تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهر بجنورد فاضلاب و محیط زیست استان خراسان شمالي– شهر بجنورد B
68 تصفيه خانه فاضلاب شهر كاشان فاضلاب و محیط زیست استان اصفهان- شهر كاشان B
69 طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر تربت جام فاضلاب و محیط زیست استان خراسان رضوي- شهر تربت جام B
70 طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر نيشابور فاضلاب و محیط زیست جنوب غربي نيشابور B
71 طرح جمع آوري و دفع فاضلاب شهر تنكابن فاضلاب و محیط زیست استان مازندران- شهر تنكابن B
72 طرح مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر سبزوار فاضلاب و محیط زیست استان خراسان رضوي- شهر سبزوار B
73 شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب شهر مشهد فاضلاب و محیط زیست استان خراسان رضوي- شهر مشهد B
74 مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) فاضلاب و محیط زیست تهران-دریاچه چیتگر- منطقه 22 A
75 طرح بهره گيري از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر اسفراين فاضلاب و محیط زیست استان خراسان شمالي- شهر اسفراين A
76 طرح متعادل سازي جريان فاضلاب شهرك صنعتي طوس مشهد فاضلاب و محیط زیست شهرك صنعتي طوس مشهد- حدفاصل جاده سنتو و جاده حسن آباد B
77 طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب 27 روستاي خراسان فاضلاب و محیط زیست 27 روستا در كل استان خراسان (شمالي، رضوي، جنوبي) B
78 طرح جمع آوري و تصفيه 10 روستاي استانهاي سمنان و يزد فاضلاب و محیط زیست روستاها طرود، ابر، فولاد محله و كلاته رودبار در استان سمنان، آسفيج و زيركوئيه، فراغه و صادق آباد، هفتادر و خوانسار در استان يزد B
79 مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر نطنز فاضلاب و محیط زیست استان اصفهان – شهرنطنز B
80 طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر مشهد فاضلاب و محیط زیست سطح شهر مشهد و محدوده اطراف آن B