s
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

 • A : پروژه های در دست انجام
 • B : پروژه های انجام شده
 • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
21 آزمايش هاي مطالعات ارزيابی اثرات زيست محيطی جايگزينی پساب تصفيه شده با منابع آب کشاورزی دشت مشهد سد و منابع آب سر شاخه های رودخانه کشف رود، آبهای زيرزمينی غرب و شمال مشهد و تصفيه خانه های فاضلاب شهر مشهد A
22 انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور آبرسانی خلیج فارس A
23 طرح انتقال آب از سد دوستي به شهر مشهد آبرسانی سد دوستي (واقع در مرز مشترك ايران و تركمنستان) B
24 طرح آبرساني و تصفيه خانه شهر مرو (تركمنستان) آبرسانی شهر مرو B
25 طرح آبرساني از آمو دريا به شهر اندخوي افغانستان آبرسانی شهر اندخوی افغانستان و روستاهای اطراف B
26 طرح آبرسانی به عسلويه آبرسانی پارس عسلویه B
27 طرح انتقال آب از سد شيرين دره به شهر بجنورد آبرسانی سد شيرين دره بجنورد B
28 تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند آبرسانی حاشيه ارتفاعات باقران و جنوب شهر بيرجند B
29 تصفيه خانه پنجم آب شرب شهر تهران آبرسانی منطقه سوهانک, مجاور جاده تهران-لشکرک B
30 طرح تصفيه خانه اول آب شرب مشهد آبرسانی مشهد- انتهاي آب و برق B
31 طرح تصفیه خانه آب شهر بجنورد آبرسانی حدود 12 کیلومتری جاده بجنورد – تهران B
32 طرح مطالعات مرحله اول ، تأمین ، انتقال و تصفیه آب شرب شهرهای بهشهر، نکاء و گلوگاه آبرسانی شرق شهر بهشهر و جنوب روستای ساروم A
33 طرح مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی استان گلستان آبرسانی 7 کیلومتری شهر مینو دشت و در حاشیه روستای محمد آباد A
34 طرح توسعه تصفيه خانه دوم آب شرب مشهد آبرسانی مجاور بند انحرافي طرق B
35 طرح آبرساني كوتاه مدت مشهد آبرسانی مناطق سوران، كورده، خيج و جمعاب واقع در دشت مشهد B
36 تصفیه خانه آب شهرهای سیستان آبرسانی ساحل غربی چاه نيمه شماره 3 A
37 طـرح تلـه متري و كنـترل از راه دور تأسيسات آبـرساني شـهر تهران آبرسانی محدوده شهر تهران A
38 سيستم كنترل طرح آبرساني كوتاه مدت مشهد آبرسانی محدوده شهر مشهد A
39 مطالعات مديريت پوياي شبكه توزيـع آب شهر مشهد آبرسانی شهر مشهد B
40 طرح شبکه آبیاری و نیروگاه برقابی گمبری افغانستان آبیاری و زهکشی ولایات کنر و ننگرها B