• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تجارب پروژه های BOT، EPC و بیع متقابل و همکاری با بانک توسعه اسلامی

الف- پروژه های EPC
 - طراحی و نظارت بر انتقال آب از مزرعه سلامی به کارخانه کنستانتره فولاد  شرق خراسان
 - بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد حاجی لرچای
 - طراحی،تهیه،نصب،اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان
 - تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز، مدول دوم
 - تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید مهر صفادشت
 - اجرای سیستم اسکادای شرکت های آب و فاضلاب مناطق 1 و5 تهران
 - پروژه آبرسانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)
ب- پروژه های BOT و بیع متقابل
 - تصفیه خانه فاضلاب توحید شهر سبزوار
 - تصفیه خانه فاضلاب غیر متمرکز چهل بازه مشهد
 - تأسیسات جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر مرودشت
ج- پروژه های همکاری با بانک توسعه اسلامی
 - طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب روستایی( منطقه 1 کشوری)
 - طرح تونل انتقال و تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران
 - طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر کاشان
 - طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تنکابن
 - طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای نی ریز و فیروزآباد( استان فارس)