s

پروژه های در دست انجام-تصفیه خانه فاضلاب
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

  • A : پروژه های در دست انجام
  • B : پروژه های انجام شده
  • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان تصفیه خانه فاضلاب استان اصفهان- شهر کاشان A
2 تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت تصفیه خانه فاضلاب استان گیلان، شهر رشت A
3 تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد مهر صفادشت تصفیه خانه فاضلاب 4 کیلومتری شهر صفادشت و حدود 10 کیلومتری شهر ملارد A
4 تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران A
5 تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز, مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب استان آذر بایجان شرقی, شهر تبریز A