s
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

پروژه های در دست انجام-فاضلاب و محیط زیست
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

 • A : پروژه های در دست انجام
 • B : پروژه های انجام شده
 • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت فاضلاب و محیط زیست استان گیلان، شهر رشت A
2 تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد مهر صفادشت فاضلاب و محیط زیست 4 کیلومتری شهر صفادشت و حدود 10 کیلومتری شهر ملارد A
3 مطالعات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد فاضلاب و محیط زیست استان خراسان رضوی- شهر مشهد A
4 مطالعات اصلاح و توسعه شبکه توزيع آب 13 شهر استان خراسان رضوی فاضلاب و محیط زیست 13شهر استان خراسان رضوی(چکنه، سلامی، نشتیفان و ...) A
5 اجرای سیستم اسکادای شرکت های آب و فاضلاب مناطق یک و پنج شهر تهران به روش طرح و ساخت(EPC) فاضلاب و محیط زیست شهر تهران A
6 مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) فاضلاب و محیط زیست تهران-دریاچه چیتگر- منطقه 22 A
7 طرح بهره گيري از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر اسفراين فاضلاب و محیط زیست استان خراسان شمالي- شهر اسفراين A
8 طرح جمع آوری و تصفيه فاضلاب روستايی (منطقه 1 کشوری) فاضلاب و محیط زیست استان های خراسان رضوی،خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران (شامل 28 روستا و مجتمع روستایی) A
9 تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران فاضلاب و محیط زیست غرب تهران A
10 تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز, مدول دوم فاضلاب و محیط زیست استان آذر بایجان شرقی, شهر تبریز A
11 تونل فاضلاب روی خیابان امام خمینی (ره)- کمیل تهران فاضلاب و محیط زیست خیابان امام خمینی غرب تهران A
12 تونل انتقال فاضلاب تصفیه خانه غرب تهران فاضلاب و محیط زیست شهر تهران A