s

پروژه های انجام شده-شبکه های جمع آوری فاضلاب
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

  • A : پروژه های در دست انجام
  • B : پروژه های انجام شده
  • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
21 تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه شبکه های جمع آوری فاضلاب استان خراسان شمالی-شهر آشخانه B
22 خط انتقال فاضلاب شهر خارطوم ( سودان) شبکه های جمع آوری فاضلاب کشور سودان - شهر خارطوم B