s
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

پروژه های انجام شده
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

 • A : پروژه های در دست انجام
 • B : پروژه های انجام شده
 • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود) سد و منابع آب رودخانه هریرود مرز مشترک ایران و ترکمنستان B
2 طرح سد مخزني شيرين دره بجنورد سد و منابع آب 65 کیلومتری شمال غربی شهرستان بجنورد بر روی رودخانه شیرین دره از سر شاخه های اترک B
3 طرح سد مخزني بيدواز اسفراين سد و منابع آب 20 كيلومتري شمال شرق شهر اسفراين B
4 طرح تامین آب و تاسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله مس سونگون (فاز I) سد و منابع آب محدوده معدن مس سونگون در 135 کیلومتری شمال غرب تبریز B
5 طرح ايجاد تاسيسات آبـي بر روي رودخانه درونگر سد و منابع آب 35 كيلومتري شهر درگز B
6 طرح سد مخزني كسيليان سد و منابع آب استان مازندران، منطقه سوادكوه B
7 طرح سد مخزني قردانلو سد و منابع آب 25 كيلومتري شمال غرب بجنورد بر روي رودخانه اترك B
8 مطالعات كنترل پايداري سدهاي بتني قوسي طرق، كارده و بارزو سد و منابع آب سدهای کارده در فاصله 40 کيلومتری شمال و سد طرق در فاصله 20 کيلومتری شرق شهر مشهد- سد شيروان در فاصله 25 کيلومتری شمال شهر شيروان B
9 سد بتني وزني و تونل انتقال آب كمايستان سد و منابع آب 100 كيلومتري شمال غربي سبزوار در دامنه جنوبي حوضه آبريز دشت جوين B
10 مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب در شرق كشور سد و منابع آب حوضه آبريز شرق ايران B
11 طرح جامع مدیریت منابع آب حوضه آبریز رودخانه کابل سد و منابع آب شرق افغانستان B
12 طرح انتقال آب از سد دوستي به شهر مشهد آبرسانی سد دوستي (واقع در مرز مشترك ايران و تركمنستان) B
13 طرح آبرساني و تصفيه خانه شهر مرو (تركمنستان) آبرسانی شهر مرو B
14 طرح آبرساني از آمو دريا به شهر اندخوي افغانستان آبرسانی شهر اندخوی افغانستان و روستاهای اطراف B
15 طرح آبرسانی به عسلويه آبرسانی پارس عسلویه B
16 طرح انتقال آب از سد شيرين دره به شهر بجنورد آبرسانی سد شيرين دره بجنورد B
17 تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند آبرسانی حاشيه ارتفاعات باقران و جنوب شهر بيرجند B
18 تصفيه خانه پنجم آب شرب شهر تهران آبرسانی منطقه سوهانک, مجاور جاده تهران-لشکرک B
19 طرح تصفيه خانه اول آب شرب مشهد آبرسانی مشهد- انتهاي آب و برق B
20 طرح تصفیه خانه آب شهر بجنورد آبرسانی حدود 12 کیلومتری جاده بجنورد – تهران B