• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تازه های مدیریت کیفیت

تازه های مدیریت کیفیت
23 دی 1400

شرکت مهندسی مشاور طوس آب مراحل استقرار سیستم مدیریت کیفیت را در سال 1378 با دامنه طراحی آغاز نموده و سپس در طی سال های مختلف موفق به پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو در زمینه های سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 و استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001  گردید. همچنین در سال 1400 فرآیندهای شرکت مهندسی مشاور طوس آب بر مبنای مرجع APQC دسته بندی و  سپس شناسایی و مدل سازی فرآیندهای دسته بندی شده بر اساس استاندارد BPMN2.0 صورت پذیرفت و در نهایت به ازای هر یک از فرآیندهای شناسایی شده شناسنامه فرآیند تدوین گردید.
قابل ذکر است تعداد 140 زیر فرآیند شناسایی شده شرکت، در سه سطح کلان مدیریتی ستادی پشتیبانی و فنی مهندسی دسته بندی شده اند و به منظور اخذ گواهینامه IMS تمامی معاونت ها و امورها در مهر ماه 1400 مورد ممیزی داخلی و سپس در آذر ماه مورد ممیزی خارجی توسط شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران قرار گرفت و شرکت مهندسی مشاور طوس آب بدون هیچ گونه عدم انطباق موفق به اخذ گواهینامه IMS گردید. شرکت مهندسی مشاور طوس آب در خرداد ماه 1400 اقدام به بازنگری در ساختار سازمانی نمود و پس از جلسات متعدد نهایتاً در مهر ماه 1400 توسط امور برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمان با تایید مدیریت ارشد نمودار سازمانی جدید تصویب و به ابلاغ گردید. همچنین با توجه به تغییر رویکرد مدیریت ارشد سازمان چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت ارزش های محوری و خط مشی سامانه مدیریت یکپارچه و در نهایت سند بیانیه راهبردی سازمان طی جلسات مکرر با مشاورین معاونین و مدیران سازمان مورد بازنگری قرار گرفت و توسط مدیریت ارشد ابلاغ گردید تا سرلوحه تمامی فعالیت های کلیه معاونت ها و امورها قرار گیرد. امور برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمان به منظور کنترل انحراف فرآیندها و سیستم یکپارچه سازمان بر اساس تفکر مبتنی بر ریسک و در جهت به حداقل رساندن تاثیرات منفی و افـزایـش تـاثـیـرات مثـبت نسـبت به شناسـایی و بـروزرسـانی ریسـک هـا در سـه سـطـح ریـسـک های سـازمانی (ریسک های کسب و کار) ریسک های پروژه ها و ریسک های فرآیندها با همکاری و مشارکت پرسنل در سطوح مختلف سازمان اقدام نمود.
همچـنیــن امــور برنــامه ریزی و ارزیابی عملکرد سـازمــان در راســـــتای بـروز رســانی اهـداف استراتژیک نسبت به شناسایی نقاط ضعف، قوت فرصت ها و تهدیدات خارجی از طریق تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از پرسنل در سطوح مختلف سازمانی اقدام نموده است.