• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نگاهي کوتاه به مقالات همکاران

نگاهي کوتاه به مقالات همکاران
17 شهریور 1400

در فصل تابستان سال 1400 تعدادی مقاله توسط همکاران شرکت ارائه شد که به معرفی یکی از آنها می‌پردازیم:
در هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد توسط آقای مهندس سیدمهدی قاسمی کارشناس گروه فرایند مقاله «اثر زمان ماند جامدات (SRT) بر فرآیندهای پیشرفته حذف زیستی فسفر (EBPR)» تهیه گردید که در ذیل چکیده مقاله قابل ملاحظه است:
به سبب اهمیت حذف مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) در فرآیند تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی بر اساس استاندارد تخلیه پساب به آب‌های سطحی، نظر اغلب متخصصین به فرآیندهای EBPR جلب شده است چراکه این فرآیندها علاوه بر صرفه اقتصادی نسبت به روش‌های شیمیایی، ریسک‌های محیط‌زیستی را کاهش می‌دهند. در اغلب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، به‌خصوص در تصفیه‌خانه‌های با ظرفیت کم و متوسط، اغلب مهندسین به تثبیت لجن در همان خط جریان مایع با روش هوادهی گسترده متمایل هستند چراکه موجب کاهش هزینه‌های تصفیه فاضلاب و فرآوری لجن می‌گردد. مطالعات نشان می‌دهد که افزایش زمان ماند جامدات موجب بهبود تثبیت لجن، بازدهی حذف BOD و تکمیل واکنش نیتریفیکاسیون می‌گردد. علاوه بر این واکنش‌های دی‌نیتریفیکاسیون نیز با مشکل جدی رو به‌رو نخواهند شد. اما افزایش SRT موجب کاهش نرخ واکنش‌های EBPR و به تبع آن، کاهش کیفیت پساب از لحاظ شاخص کیفی غلظت فسفر می‌گردد. در این مقاله، اثر SRT بر واکنش EBPR مورد بررسی قرار گرفت و سه سناریوی فرآیندی جهت بهبود کیفیت پساب در SRT بالا و لجن کاملا تثبیت شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در SRT بالا کیفیت پساب مورد نظر استاندارد تخلیه به آب‌های سطحی، می‌تواند با استفاده از اجرای سناریوهای فرآیندی شامل خارج کردن تانک ته‌نشینی اولیه از مدار بهره‌برداری، افزایش زمان ماند تانک بی‌هوازی و کاهش غلظت نیترات در جریان لجن فعال برگشتی به دست آید.
کلمات کلیدی: زمان ماند جامدات SRT ،EBPR ،A2O، هوادهی گسترده، BNR