• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

گردهمـایی سالیـانه انجمن ژئوتکنیک خـراسان رضـوی

گردهمـایی سالیـانه انجمن ژئوتکنیک خـراسان رضـوی
20 اسفند 1397

در تاریخ 97/12/13 جلسه انجمن صنفی کارفرمایی متخصصین ژئوتکنیک خراسان رضوی با حضور جمع زیادی از اعضاء متشکل از شرکتهای دارای گرید از سازمان برنامه و بودجه و دیگر شرکتهای دارای رتبه بندی از مسکن و شهرسازی به میزبانی شرکت مهندسی مشاور طوس آب در سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید. تقدیر از پیش کسوتان عرصه ژئوتکنیک استان یکی از برنامه های جلسه بود و در این زمینه از آقایان دکتر سیستانی، مهندس محسنی و مهندس اقبالی با اهداء لوح سپاس تقدیرگردید همچنین با حضور نماینده وزارت کار و سازمان نظام مهندسی با تغییر نام انجمن موافقت شد  و هیات مدیره انجمن نسبت به ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و عملکرد مالی اقدام نمود. در نهایت انجمن از برگزاری باشکوه جلسه به میزبانی شرکت مهندسی مشاور طوس آب قدردانی نمود.